Όροι χρήσης

H παρούσα εφαρμογή πληθοπορισμού αναπτύσσεται στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών “Ανάπτυξη γεωχωρικής εφαρμογής πληθοπορισμού και πύλης ανοικτών δεδομένων για τη διοργάνωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και την εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Νεμέας” υπό την παρακολούθηση της ομάδας ανάπτυξης της εταιρείας Commitment to success ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σκοπός της δράσης Crowdsourcing (πληθοπορισμού) είναι η συμμετοχή των πολιτών στην αξιολόγηση των προβλημάτων της πόλης και η κατάθεση ιδεών και σχολίων για τη βελτίωσή της.

Βασικό ζητούμενο της εφαρμογής πληθοπορισμού είναι η συλλογή των απόψεων των κατοίκων της Νεμέας σχετικά με τις μετακινήσεις τους και την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας συμμετοχικού σχεδιασμού και δημόσιας διαβούλευσης.

Από τους διαχειριστές της πλατφόρμας σημειώνεται ότι:

  • Οι καταχωρήσεις των σχολίων και ιδεών αποτελούν προσωπικές ιδέες ή εμπειρίες των συγγραφέων τους (χρηστών), και όχι απόψεις των Διαχειριστών της πλατφόρμας, του Δήμου Νεμέας ή της ομάδας υποστήριξης εκ μέρους της Commitment to success ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • Ο Χρήστης παραμένει μοναδικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των καταχωρήσεών του. Επιπλέον, είναι υπόλογος για οποιαδήποτε οικονομική ή νομική υποχρέωση προκύψει εξαιτίας της κακής χρήσης της παρούσας υπηρεσίας.
  • Οι Διαχειριστές της πλατφόρμας και ο Δήμος Νεμέας διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα πραγματικά στοιχεία του Χρήστη, σε περίπτωση νομικής δράσης που προκύπτει από χρήση που παραβιάζει τους όρους χρήσης της πλατφόρμας.
  • Οι καταχωρήσεις επισυναπτόμενου υλικού όπως φωτογραφίες σχετικές με την ιδέα που καταθέτει ο χρήστης με την καταχώρησή τους στην πλατφόρμα αποκτούν δικαιώματα δημόσιας χρήσης και διανομής (creativecommons). Με την καταχώρηση υλικού οι φωτογραφίες αποκτούν αυτόματα την άδεια CC BY Αναφορά Δημιουργού (Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να διανέμουν, να αναμειγνύουν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, ακόμη και εμπορικά, αρκεί να σας πιστώνουν για την αρχική δημιουργία. Άδεια εκχώρησης: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ).
  • Τα υποβληθέντα σχόλια και ιδέες ελέγχονται εν μέρει από τον κεντρικό διαχειριστή της πλατφόρμας πριν δημοσιευτούν. Τα υποβληθέντα σχόλια και ιδέες δεν θα δημοσιεύονται όταν περιέχουν υβριστικό ή άσχετο με το στόχο της πλατφόρμας περιεχόμενο. Επιπλέον το επισυναπτόμενο υλικό δεν θα δημοσιεύεται αν έχει κατά οιονδήποτε τρόπο την πρόθεση να βλάψει το πρόσωπο, την ιδιωτικότητα, το φύλο, την εθνικότητα, την ιδιωτικότητα κ.ο.κ. οποιουδήποτε υποκειμένου σύμφωνα με την εθνική, ευρωπαική και διεθνή νομοθεσία.
  • Οι υποβληθείσες ιδέες υπόκεινται σε ψηφοφορία μεταξύ των χρηστών και αξιολογούνται στο πλαίσιο της πλατφόρμας.
  • Με την εγγραφή του στην πλατφόρμα ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω Όρους Χρήσης της Πλατφόρμας.
Loading